Zapadna Srbija

Soko Grad

dragec | 10 Decembar, 2008 23:54

Na sunačnom platou Sokolskih planina, pored krševite obale gornjeg toka reke Gračanice, a ispod krečnjačke stene visoke 600 metara, na kojoj se nalazi tvrđava iz rimskog doba, u vreme Turaka neosvojiv bastion, završio se, posle desetogodišnje gradnje, manastirski kompleks, moderno urbano naselje sa patinom prošlosti, u najboljoj tradiciji osmovekovne Srpske pravoslavne crkve. Manastirski kompleks se nalazi na domaku Ljubovije, nedaleko od reke Drine.

U centru prostranog kompleksa nalazi se izuzetno lepa crkva, posvećena Sv. Nikoli, zaštitniku pomoraca i putnika, zatim, velika biblioteka sa čitaonicom, pa muzej sa eksponatima iz istorijske i pravoslavne prošlosti ovog kraja, likovna galerija sa ikonama i skulpturama od drveta, velika trpezarija okružena tremovima, prodavnica suvenira, dućan sa robom, pretežno crkvenog karaktera, vodenica-potočara, jezero sa čamcem i veslima, četvorospratna zgrada konaka, sa komforom najvišeg standarda, opet, trpezarija, veliko parkiralište za autobuse i automobile, a pri kraju je izgradnja sportskih terena za košarku, odbojku i rukomet.

U dvorištu je desetak lepo raspoređenih česama i fontana kroz koje teče planinska sveta i uvek hladna voda, a po travnatim brežuljcima teče voda sa litica, u kaskadama, dočaravajući rasute čipke na livadi. Na vrhu te najviće stene, gde se nalazila osmatračnica tvrđave Soko-grad, postavljen je krst visok 12 metara, pozlaćen, težak dve tone, noću osvetljen reflektorima, pa se vidi sa udaljenosti od 50 kilometara iz Bajine Bašte, recimo.

Od manastira do Soko-grada, kraj uzanog i strmog puta dugog dva kilometra, sagrađeno je sedam kapelica od kamena, u njima po ikona, koje podsećaju na sedam božjih zapovesti. Već sada ovde dnevno dolazi oko 1.000 osoba, dve trećine autobusima, a u dane vikenda i duplo više. Narod se okuplja kao na crkvenim saborima.

Komentari

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 19:25

elojob

Rogerphome | 27/05/2021, 19:47

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 20:16

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 20:17

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 21:07

elojob

Rogerphome | 27/05/2021, 21:07

elojob

RichardDUB | 27/05/2021, 21:36

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 21:59

elojob

Rogerphome | 27/05/2021, 22:10

elojob

Zacharyusabs | 27/05/2021, 22:14

elojob

Rogerphome | 27/05/2021, 22:41

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 22:50

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 22:50

elojob

Rogerphome | 27/05/2021, 23:14

拖吊車

Michaelmup | 27/05/2021, 23:27

elojob

Rogerphome | 28/05/2021, 00:28

elojob

Rogerphome | 28/05/2021, 00:35

myborder

Williamdrups | 28/05/2021, 01:19

elojob

BobbyPrott | 28/05/2021, 01:30

elojob

Rogerphome | 28/05/2021, 01:46

elojob

Rogerphome | 28/05/2021, 01:53

elojob

BobbyPrott | 28/05/2021, 02:23

elojob

RichardDUB | 28/05/2021, 02:23

elojob

BobbyPrott | 28/05/2021, 03:15

拖吊車

Michaelmup | 28/05/2021, 04:04

elojob

Rogerphome | 28/05/2021, 04:08

elojob

BobbyPrott | 28/05/2021, 04:09

elojob

RichardDUB | 28/05/2021, 04:51

elojob

BobbyPrott | 28/05/2021, 05:02

elojob

BobbyPrott | 28/05/2021, 05:02

elojob

BobbyPrott | 28/05/2021, 05:56

elojob

Rogerphome | 28/05/2021, 06:18

elojob

RichardDUB | 28/05/2021, 07:19

拖吊車

Michaelmup | 28/05/2021, 07:37

elojob

BobbyPrott | 28/05/2021, 07:43

elojob

BobbyPrott | 28/05/2021, 07:43

elojob

Rogerphome | 28/05/2021, 08:11

elojob

BobbyPrott | 28/05/2021, 08:37

elojob

BobbyPrott | 28/05/2021, 08:37

icenta Office Professional

Alfonsoimmek | 28/05/2021, 08:40

elojob

Rogerphome | 28/05/2021, 09:03

elojob

BobbyPrott | 28/05/2021, 09:30

elojob

BobbyPrott | 28/05/2021, 09:30

elojob

RichardDUB | 28/05/2021, 09:51

icenta Office Professional

Alfonsoimmek | 28/05/2021, 10:20

elojob

Rogerphome | 28/05/2021, 10:21

elojob

Zacharyusabs | 28/05/2021, 10:56

icenta Office Professional

Alfonsoimmek | 28/05/2021, 12:03

can seamer

BobbyPrott | 28/05/2021, 13:33

icenta Office Professional

Alfonsoimmek | 28/05/2021, 13:55

道路救援

Michaelmup | 28/05/2021, 14:53

elojob

BobbyPrott | 28/05/2021, 15:30

elojob

RichardDUB | 28/05/2021, 15:43

icenta Office Professional

Alfonsoimmek | 28/05/2021, 15:44

elojob

Rogerphome | 28/05/2021, 17:18

app chat tim ban bon phuong

JaredEnron | 28/05/2021, 17:23

elojob

Rogerphome | 28/05/2021, 17:29

道路救援

Michaelmup | 28/05/2021, 18:36

elojob

Rogerphome | 28/05/2021, 18:53

app chat tim ban bon phuong

JaredEnron | 28/05/2021, 19:49

elojob

Zacharyusabs | 28/05/2021, 20:00

道路救援

Michaelmup | 28/05/2021, 20:29

elojob

Richardshoks | 28/05/2021, 20:30

icenta Office Professional

Alfonsoimmek | 28/05/2021, 20:49

elojob

RichardDUB | 28/05/2021, 21:05

elojob

Rogerphome | 28/05/2021, 21:22

elojob

Richardshoks | 28/05/2021, 21:39

app chat tim ban bon phuong

JaredEnron | 28/05/2021, 22:04

icenta Office Professional

Alfonsoimmek | 28/05/2021, 22:13

can seamer

BobbyPrott | 28/05/2021, 22:16

elojob

Richardshoks | 28/05/2021, 22:46

elojob

Richardshoks | 28/05/2021, 23:05

icenta Office Professional

Alfonsoimmek | 28/05/2021, 23:26

elojob

Rogerphome | 28/05/2021, 23:31

elojob

RichardDUB | 28/05/2021, 23:31

道路救援

Michaelmup | 28/05/2021, 23:34

elojob

BobbyPrott | 28/05/2021, 23:50

elojob

Richardshoks | 28/05/2021, 23:56

elojob

BobbyPrott | 29/05/2021, 00:43

elojob

Richardshoks | 29/05/2021, 00:45

elojob

Rogerphome | 29/05/2021, 00:45

elojob

Richardshoks | 29/05/2021, 01:00

elojob

Rogerphome | 29/05/2021, 01:23

elojob

Zacharyusabs | 29/05/2021, 01:24

elojob

Richardshoks | 29/05/2021, 01:35

elojob

Rogerphome | 29/05/2021, 01:43

elojob

RichardDUB | 29/05/2021, 01:54

elojob

Richardshoks | 29/05/2021, 02:05

icenta Office Professional

Alfonsoimmek | 29/05/2021, 02:11

elojob

BobbyPrott | 29/05/2021, 02:37

道路救援

Michaelmup | 29/05/2021, 02:38

can seamer

BobbyPrott | 29/05/2021, 02:48

elojob

Rogerphome | 29/05/2021, 03:00

elojob

BobbyPrott | 29/05/2021, 03:16

elojob

Rogerphome | 29/05/2021, 03:41

elojob

BobbyPrott | 29/05/2021, 03:54

道路救援

Michaelmup | 29/05/2021, 04:17

elojob

RichardDUB | 29/05/2021, 04:21

elojob

Rogerphome | 29/05/2021, 04:46

can seamer

BobbyPrott | 29/05/2021, 05:02

elojob

Richardshoks | 29/05/2021, 05:38

elojob

BobbyPrott | 29/05/2021, 05:49

icenta Office Professional

Alfonsoimmek | 29/05/2021, 06:48

elojob

BobbyPrott | 29/05/2021, 06:57

can seamer

BobbyPrott | 29/05/2021, 08:44

app chat tim ban bon phuong

JaredEnron | 29/05/2021, 08:55

elojob

Richardshoks | 29/05/2021, 08:56

elojob

Rogerphome | 29/05/2021, 09:15

道路救援

Michaelmup | 29/05/2021, 09:36

elojob

Richardshoks | 29/05/2021, 09:39

icenta Office Professional

Alfonsoimmek | 29/05/2021, 10:16

|
|
|

app chat tim ban bon phuong

JaredEnron | 29/05/2021, 10:47

elojob

Richardshoks | 29/05/2021, 10:52

먹튀사이트

Zacharyusabs | 29/05/2021, 11:06

elojob

RichardDUB | 29/05/2021, 11:40

icenta Office Professional

Alfonsoimmek | 29/05/2021, 11:53

elojob

Richardshoks | 29/05/2021, 12:02

can seamer

BobbyPrott | 29/05/2021, 12:14

elojob

Rogerphome | 29/05/2021, 12:48

elojob

Rogerphome | 29/05/2021, 12:59

icenta Office Professional

Alfonsoimmek | 29/05/2021, 13:33

elojob

Richardshoks | 29/05/2021, 13:39

can seamer

BobbyPrott | 29/05/2021, 13:58

elojob

BobbyPrott | 29/05/2021, 14:08

elojob

RichardDUB | 29/05/2021, 14:08

elojob

Rogerphome | 29/05/2021, 14:13

icenta Office Professional

Alfonsoimmek | 29/05/2021, 15:08

elojob

Richardshoks | 29/05/2021, 15:09

道路救援

Michaelmup | 29/05/2021, 15:13

OscarReews

CoreyBiz | 29/05/2021, 15:14

elojob

Rogerphome | 29/05/2021, 16:47

elojob

RichardDUB | 29/05/2021, 16:48

meduza

Larrylyday | 29/05/2021, 17:24

elojob

Richardshoks | 29/05/2021, 17:46

elojob

BobbyPrott | 29/05/2021, 17:46

elojob

BobbyPrott | 29/05/2021, 18:08

elojob

Richardshoks | 29/05/2021, 18:18

道路救援

Michaelmup | 29/05/2021, 18:22

elojob

Richardshoks | 29/05/2021, 18:54

elojob

BobbyPrott | 29/05/2021, 19:01

elojob

RichardDUB | 29/05/2021, 19:19

elojob

BobbyPrott | 29/05/2021, 19:36

elojob

Richardshoks | 29/05/2021, 19:59

elojob

Richardshoks | 29/05/2021, 20:59

elojob

BobbyPrott | 29/05/2021, 21:02

meduza

Larrylyday | 29/05/2021, 21:06

道路救援

Michaelmup | 29/05/2021, 21:29

elojob

Rogerphome | 29/05/2021, 21:29

elojob

Richardshoks | 29/05/2021, 21:38

elojob

Richardshoks | 29/05/2021, 22:03

elojob

RichardDUB | 29/05/2021, 22:13

elojob

Richardshoks | 29/05/2021, 22:28

elojob

BobbyPrott | 29/05/2021, 22:36

app chat tim ban bon phuong

JaredEnron | 29/05/2021, 23:02

elojob

Rogerphome | 29/05/2021, 23:07

elojob

Richardshoks | 29/05/2021, 23:17

elojob

Alfonsoimmek | 29/05/2021, 23:33

elojob

Rogerphome | 29/05/2021, 23:44

elojob

RichardDUB | 30/05/2021, 00:09

elojob

Richardshoks | 30/05/2021, 00:12

elojob

BobbyPrott | 30/05/2021, 00:24

道路救援

Michaelmup | 30/05/2021, 00:31

elojob

Alfonsoimmek | 30/05/2021, 00:33

elojob

Richardshoks | 30/05/2021, 00:50

elojob

Richardshoks | 30/05/2021, 01:14

elojob

Alfonsoimmek | 30/05/2021, 01:33

elojob

Richardshoks | 30/05/2021, 01:37

elojob

BobbyPrott | 30/05/2021, 01:45

먹튀사이트

Zacharyusabs | 30/05/2021, 01:55

道路救援

Michaelmup | 30/05/2021, 02:00

elojob

Rogerphome | 30/05/2021, 02:15

elojob

BobbyPrott | 30/05/2021, 02:44

app chat tim ban bon phuong

JaredEnron | 30/05/2021, 03:00

elojob

Richardshoks | 30/05/2021, 03:33

elojob

Richardshoks | 30/05/2021, 04:37

Засыпайте быстро с расслабляющей музыкой

GregoryJemab | 30/05/2021, 04:49

elojob

BobbyPrott | 30/05/2021, 04:51

elojob

BobbyPrott | 30/05/2021, 05:08

elojob

Rogerphome | 30/05/2021, 05:22

elojob

Alfonsoimmek | 30/05/2021, 05:36

道路救援

Michaelmup | 30/05/2021, 06:21

elojob

Richardshoks | 30/05/2021, 06:26

app chat tim ban bon phuong

JaredEnron | 30/05/2021, 06:58

elojob

Rogerphome | 30/05/2021, 07:02

elojob

Alfonsoimmek | 30/05/2021, 08:01

elojob

BobbyPrott | 30/05/2021, 08:13

elojob

Alfonsoimmek | 30/05/2021, 09:24

elojob

Alfonsoimmek | 30/05/2021, 10:28

Засыпайте быстро с расслабляющей музыкой

GregoryJemab | 30/05/2021, 10:36

app chat tim ban bon phuong

JaredEnron | 30/05/2021, 10:46

elojob

BobbyPrott | 30/05/2021, 11:04

道路救援

Michaelmup | 30/05/2021, 11:07

elojob

BobbyPrott | 30/05/2021, 11:21

elojob

Alfonsoimmek | 30/05/2021, 11:48

elojob

Alfonsoimmek | 30/05/2021, 12:55

Засыпайте быстро с расслабляющей музыкой

GregoryJemab | 30/05/2021, 13:19

道路救援

Michaelmup | 30/05/2021, 13:34

заработок на стейкинге

DavidsOw | 30/05/2021, 13:41

Dodaj komentar

Zapamti me

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb