Zapadna Srbija

Soko Grad

dragec | 10 Decembar, 2008 23:54

Na sunačnom platou Sokolskih planina, pored krševite obale gornjeg toka reke Gračanice, a ispod krečnjačke stene visoke 600 metara, na kojoj se nalazi tvrđava iz rimskog doba, u vreme Turaka neosvojiv bastion, završio se, posle desetogodišnje gradnje, manastirski kompleks, moderno urbano naselje sa patinom prošlosti, u najboljoj tradiciji osmovekovne Srpske pravoslavne crkve. Manastirski kompleks se nalazi na domaku Ljubovije, nedaleko od reke Drine.

U centru prostranog kompleksa nalazi se izuzetno lepa crkva, posvećena Sv. Nikoli, zaštitniku pomoraca i putnika, zatim, velika biblioteka sa čitaonicom, pa muzej sa eksponatima iz istorijske i pravoslavne prošlosti ovog kraja, likovna galerija sa ikonama i skulpturama od drveta, velika trpezarija okružena tremovima, prodavnica suvenira, dućan sa robom, pretežno crkvenog karaktera, vodenica-potočara, jezero sa čamcem i veslima, četvorospratna zgrada konaka, sa komforom najvišeg standarda, opet, trpezarija, veliko parkiralište za autobuse i automobile, a pri kraju je izgradnja sportskih terena za košarku, odbojku i rukomet.

U dvorištu je desetak lepo raspoređenih česama i fontana kroz koje teče planinska sveta i uvek hladna voda, a po travnatim brežuljcima teče voda sa litica, u kaskadama, dočaravajući rasute čipke na livadi. Na vrhu te najviće stene, gde se nalazila osmatračnica tvrđave Soko-grad, postavljen je krst visok 12 metara, pozlaćen, težak dve tone, noću osvetljen reflektorima, pa se vidi sa udaljenosti od 50 kilometara iz Bajine Bašte, recimo.

Od manastira do Soko-grada, kraj uzanog i strmog puta dugog dva kilometra, sagrađeno je sedam kapelica od kamena, u njima po ikona, koje podsećaju na sedam božjih zapovesti. Već sada ovde dnevno dolazi oko 1.000 osoba, dve trećine autobusima, a u dane vikenda i duplo više. Narod se okuplja kao na crkvenim saborima.

Komentari

elojob

Rogerphome | 24/05/2021, 11:23

prodaja pratioca

RichardDUB | 24/05/2021, 12:03

OscarReews

CoreyBiz | 24/05/2021, 12:16

elojob

Rogerphome | 24/05/2021, 12:17

elojob

Rogerphome | 24/05/2021, 12:17

elojob

Rogerphome | 24/05/2021, 13:08

elojob

Rogerphome | 24/05/2021, 14:00

elojob

BobbyPrott | 24/05/2021, 14:09

elojob

BobbyPrott | 24/05/2021, 14:20

OscarReews

CoreyBiz | 24/05/2021, 14:38

elojob

Rogerphome | 24/05/2021, 14:53

elojob

BobbyPrott | 24/05/2021, 15:46

elojob

Rogerphome | 24/05/2021, 16:43

elojob

Rogerphome | 24/05/2021, 16:43

elojob

BobbyPrott | 24/05/2021, 17:05

elojob

BobbyPrott | 24/05/2021, 17:17

elojob

Rogerphome | 24/05/2021, 17:36

OscarReews

CoreyBiz | 24/05/2021, 19:14

elojob

Rogerphome | 24/05/2021, 19:19

elojob

Rogerphome | 24/05/2021, 19:20

elojob

BobbyPrott | 24/05/2021, 20:03

elojob

BobbyPrott | 24/05/2021, 20:56

elojob

Rogerphome | 24/05/2021, 21:04

elojob

BobbyPrott | 24/05/2021, 21:04

elojob

Rogerphome | 24/05/2021, 21:04

OscarReews

CoreyBiz | 24/05/2021, 21:35

elojob

Rogerphome | 24/05/2021, 21:54

elojob

Rogerphome | 24/05/2021, 22:48

elojob

Rogerphome | 24/05/2021, 22:48

OscarReews

CoreyBiz | 24/05/2021, 22:52

elojob

BobbyPrott | 24/05/2021, 23:00

elojob

Rogerphome | 24/05/2021, 23:39

elojob

Rogerphome | 24/05/2021, 23:39

elojob

BobbyPrott | 24/05/2021, 23:59

elojob

Rogerphome | 25/05/2021, 00:30

elojob

BobbyPrott | 25/05/2021, 00:59

elojob

Rogerphome | 25/05/2021, 01:24

elojob

BobbyPrott | 25/05/2021, 01:51

elojob

Rogerphome | 25/05/2021, 02:13

elojob

Rogerphome | 25/05/2021, 02:13

OscarReews

CoreyBiz | 25/05/2021, 02:31

elojob

Rogerphome | 25/05/2021, 03:03

elojob

Rogerphome | 25/05/2021, 03:56

elojob

BobbyPrott | 25/05/2021, 04:06

elojob

Rogerphome | 25/05/2021, 04:49

OscarReews

CoreyBiz | 25/05/2021, 04:52

OscarReews

CoreyBiz | 25/05/2021, 06:11

elojob

Rogerphome | 25/05/2021, 06:21

elojob

Rogerphome | 25/05/2021, 07:32

Продам дом Красноярск

Изучение библии | 25/05/2021, 08:24

elojob

Rogerphome | 25/05/2021, 08:37

elojob

Rogerphome | 25/05/2021, 09:39

elojob

Rogerphome | 25/05/2021, 09:42

OscarReews

CoreyBiz | 25/05/2021, 09:56

Продам дом Красноярск

Изучение библии | 25/05/2021, 10:15

elojob

Rogerphome | 25/05/2021, 10:43

Продам дом Красноярск

Изучение библии | 25/05/2021, 11:01

elojob

Rogerphome | 25/05/2021, 11:47

elojob

Rogerphome | 25/05/2021, 11:55

OscarReews

CoreyBiz | 25/05/2021, 12:21

Продам дом Красноярск

Изучение библии | 25/05/2021, 12:24

Продам дом Красноярск

Изучение библии | 25/05/2021, 13:08

Продам дом Красноярск

Изучение библии | 25/05/2021, 13:42

OscarReews

CoreyBiz | 25/05/2021, 13:43

Продам дом Красноярск

Изучение библии | 25/05/2021, 14:34

elojob

BobbyPrott | 25/05/2021, 15:19

elojob

BobbyPrott | 25/05/2021, 15:21

elojob

Rogerphome | 25/05/2021, 15:29

elojob

RichardDUB | 25/05/2021, 15:33

elojob

BobbyPrott | 25/05/2021, 16:18

elojob

Rogerphome | 25/05/2021, 16:53

elojob

BobbyPrott | 25/05/2021, 17:15

elojob

RichardDUB | 25/05/2021, 17:43

elojob

BobbyPrott | 25/05/2021, 18:16

Продам дом Красноярск

Изучение библии | 25/05/2021, 18:56

elojob

BobbyPrott | 25/05/2021, 19:14

Продам дом Красноярск

Изучение библии | 25/05/2021, 20:08

elojob

Rogerphome | 25/05/2021, 20:27

elojob

Rogerphome | 25/05/2021, 20:39

OscarReews

CoreyBiz | 25/05/2021, 20:40

elojob

BobbyPrott | 25/05/2021, 21:08

elojob

Rogerphome | 25/05/2021, 21:28

elojob

Rogerphome | 25/05/2021, 21:57

elojob

BobbyPrott | 25/05/2021, 22:04

Продам дом Красноярск

Изучение библии | 25/05/2021, 22:42

OscarReews

CoreyBiz | 25/05/2021, 22:57

elojob

BobbyPrott | 25/05/2021, 22:59

Продам дом Красноярск

Изучение библии | 25/05/2021, 23:33

elojob

BobbyPrott | 25/05/2021, 23:56

elojob

BobbyPrott | 25/05/2021, 23:57

OscarReews

CoreyBiz | 26/05/2021, 00:13

elojob

Rogerphome | 26/05/2021, 00:23

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 00:52

Продам дом Красноярск

Изучение библии | 26/05/2021, 01:13

elojob

Rogerphome | 26/05/2021, 01:24

elojob

RichardDUB | 26/05/2021, 01:40

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 01:46

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 01:46

Продам дом Красноярск

Изучение библии | 26/05/2021, 02:03

elojob

Rogerphome | 26/05/2021, 02:27

Продам дом Красноярск

Изучение библии | 26/05/2021, 02:41

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 02:42

Продам дом Красноярск

Изучение библии | 26/05/2021, 02:56

elojob

Rogerphome | 26/05/2021, 03:28

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 03:37

Продам дом Красноярск

Изучение библии | 26/05/2021, 03:38

OscarReews

CoreyBiz | 26/05/2021, 03:45

Продам дом Красноярск

Изучение библии | 26/05/2021, 04:35

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 05:28

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 05:30

Продам дом Красноярск

Изучение библии | 26/05/2021, 05:39

elojob

RichardDUB | 26/05/2021, 05:48

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 06:24

Продам дом Красноярск

Изучение библии | 26/05/2021, 07:02

OscarReews

CoreyBiz | 26/05/2021, 07:25

elojob

Rogerphome | 26/05/2021, 07:29

elojob

Rogerphome | 26/05/2021, 07:39

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 08:16

Продам дом Красноярск

Изучение библии | 26/05/2021, 08:22

elojob

Rogerphome | 26/05/2021, 08:42

elojob

Rogerphome | 26/05/2021, 08:52

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 09:14

elojob

Rogerphome | 26/05/2021, 09:46

OscarReews

CoreyBiz | 26/05/2021, 09:49

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 10:08

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 10:09

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 11:05

OscarReews

CoreyBiz | 26/05/2021, 11:07

elojob

Rogerphome | 26/05/2021, 11:37

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 12:01

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 12:01

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 12:56

elojob

Rogerphome | 26/05/2021, 12:57

ghana news

Michaelmup | 26/05/2021, 13:49

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 13:54

elojob

Rogerphome | 26/05/2021, 13:57

OscarReews

CoreyBiz | 26/05/2021, 14:46

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 14:51

elojob

Rogerphome | 26/05/2021, 15:02

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 15:45

elojob

Rogerphome | 26/05/2021, 15:58

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 16:41

ghana news

Michaelmup | 26/05/2021, 17:09

OscarReews

CoreyBiz | 26/05/2021, 17:09

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 17:35

Продам дом Красноярск

Изучение библии | 26/05/2021, 17:44

ghana news

Michaelmup | 26/05/2021, 18:14

elojob

Rogerphome | 26/05/2021, 19:09

ghana news

Michaelmup | 26/05/2021, 19:19

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 19:23

elojob

Rogerphome | 26/05/2021, 19:37

elojob

RichardDUB | 26/05/2021, 21:07

elojob

Rogerphome | 26/05/2021, 21:58

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 22:02

OscarReews

CoreyBiz | 26/05/2021, 22:03

Super children's comedy

Zacharyusabs | 26/05/2021, 22:43

elojob

Rogerphome | 26/05/2021, 23:04

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 23:48

elojob

BobbyPrott | 26/05/2021, 23:50

ghana news

Michaelmup | 27/05/2021, 01:12

OscarReews

CoreyBiz | 27/05/2021, 01:39

elojob

RichardDUB | 27/05/2021, 02:04

ghana news

Michaelmup | 27/05/2021, 02:07

Super children's comedy

Zacharyusabs | 27/05/2021, 02:15

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 02:26

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 03:21

OscarReews

CoreyBiz | 27/05/2021, 04:00

OscarReews

CoreyBiz | 27/05/2021, 05:15

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 06:02

Super children's comedy

Zacharyusabs | 27/05/2021, 06:33

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 06:54

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 06:55

Super children's comedy

Zacharyusabs | 27/05/2021, 07:26

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 07:48

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 07:48

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 08:42

OscarReews

CoreyBiz | 27/05/2021, 08:49

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 09:35

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 09:37

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 10:29

Super children's comedy

Zacharyusabs | 27/05/2021, 11:08

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 11:23

elojob

RichardDUB | 27/05/2021, 11:56

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 12:18

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 12:18

OscarReews

CoreyBiz | 27/05/2021, 12:34

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 13:12

Super children's comedy

Zacharyusabs | 27/05/2021, 13:15

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 14:05

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 14:05

OscarReews

CoreyBiz | 27/05/2021, 14:54

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 15:54

elojob

Zacharyusabs | 27/05/2021, 15:57

OscarReews

CoreyBiz | 27/05/2021, 16:19

elojob

RichardDUB | 27/05/2021, 16:49

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 16:51

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 17:44

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 18:33

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 18:35

elojob

BobbyPrott | 27/05/2021, 19:25

Dodaj komentar

Zapamti me

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb