Zapadna Srbija

Soko Grad

dragec | 10 Decembar, 2008 23:54

Na sunačnom platou Sokolskih planina, pored krševite obale gornjeg toka reke Gračanice, a ispod krečnjačke stene visoke 600 metara, na kojoj se nalazi tvrđava iz rimskog doba, u vreme Turaka neosvojiv bastion, završio se, posle desetogodišnje gradnje, manastirski kompleks, moderno urbano naselje sa patinom prošlosti, u najboljoj tradiciji osmovekovne Srpske pravoslavne crkve. Manastirski kompleks se nalazi na domaku Ljubovije, nedaleko od reke Drine.

U centru prostranog kompleksa nalazi se izuzetno lepa crkva, posvećena Sv. Nikoli, zaštitniku pomoraca i putnika, zatim, velika biblioteka sa čitaonicom, pa muzej sa eksponatima iz istorijske i pravoslavne prošlosti ovog kraja, likovna galerija sa ikonama i skulpturama od drveta, velika trpezarija okružena tremovima, prodavnica suvenira, dućan sa robom, pretežno crkvenog karaktera, vodenica-potočara, jezero sa čamcem i veslima, četvorospratna zgrada konaka, sa komforom najvišeg standarda, opet, trpezarija, veliko parkiralište za autobuse i automobile, a pri kraju je izgradnja sportskih terena za košarku, odbojku i rukomet.

U dvorištu je desetak lepo raspoređenih česama i fontana kroz koje teče planinska sveta i uvek hladna voda, a po travnatim brežuljcima teče voda sa litica, u kaskadama, dočaravajući rasute čipke na livadi. Na vrhu te najviće stene, gde se nalazila osmatračnica tvrđave Soko-grad, postavljen je krst visok 12 metara, pozlaćen, težak dve tone, noću osvetljen reflektorima, pa se vidi sa udaljenosti od 50 kilometara iz Bajine Bašte, recimo.

Od manastira do Soko-grada, kraj uzanog i strmog puta dugog dva kilometra, sagrađeno je sedam kapelica od kamena, u njima po ikona, koje podsećaju na sedam božjih zapovesti. Već sada ovde dnevno dolazi oko 1.000 osoba, dve trećine autobusima, a u dane vikenda i duplo više. Narod se okuplja kao na crkvenim saborima.

Komentari

«Prethodni   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Sledeći»

Scar removal

BobbyPrott | 21/06/2021, 14:48

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 21/06/2021, 14:52

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 21/06/2021, 15:16

Scar removal

BobbyPrott | 21/06/2021, 16:49

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 21/06/2021, 17:19

Scar removal

BobbyPrott | 21/06/2021, 18:30

Scar removal

BobbyPrott | 21/06/2021, 18:30

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 21/06/2021, 18:31

릴게임

RichardDUB | 21/06/2021, 18:52

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 21/06/2021, 19:27

Scar removal

BobbyPrott | 21/06/2021, 20:01

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 21/06/2021, 20:03

Scar removal

BobbyPrott | 21/06/2021, 20:10

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 21/06/2021, 20:16

릴게임

RichardDUB | 21/06/2021, 20:44

AUD to INR

RichardDUB | 21/06/2021, 21:13

DTC contracting company

RichardDUB | 21/06/2021, 21:38

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 21/06/2021, 21:42

Scar removal

BobbyPrott | 21/06/2021, 21:50

房屋二胎

RichardDUB | 21/06/2021, 22:02

릴게임

RichardDUB | 21/06/2021, 22:04

Scar removal

BobbyPrott | 21/06/2021, 23:23

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 21/06/2021, 23:29

Scar removal

BobbyPrott | 21/06/2021, 23:30

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 21/06/2021, 23:39

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 22/06/2021, 00:07

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 00:47

DTC contracting company

RichardDUB | 22/06/2021, 00:50

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 01:09

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 01:16

Scar removal

BobbyPrott | 22/06/2021, 01:17

Scar removal

BobbyPrott | 22/06/2021, 01:18

릴게임

RichardDUB | 22/06/2021, 01:42

릴게임

RichardDUB | 22/06/2021, 02:13

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 22/06/2021, 02:37

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 02:46

Scar removal

BobbyPrott | 22/06/2021, 02:55

rggrgujjuks

Ralphwroda | 22/06/2021, 02:56

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 04:13

AUD to INR

RichardDUB | 22/06/2021, 04:17

Scar removal

BobbyPrott | 22/06/2021, 04:36

Business Intelligence

RichardDUB | 22/06/2021, 04:43

SERVIÇOS DE TI

RichardDUB | 22/06/2021, 05:06

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 22/06/2021, 05:09

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 05:41

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 05:42

Scar removal

BobbyPrott | 22/06/2021, 06:09

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 06:58

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 07:11

DTC contracting company

RichardDUB | 22/06/2021, 07:18

릴게임

RichardDUB | 22/06/2021, 07:27

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 22/06/2021, 07:37

AUD to INR

RichardDUB | 22/06/2021, 07:39

Scar removal

BobbyPrott | 22/06/2021, 07:50

Scar removal

BobbyPrott | 22/06/2021, 07:58

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 08:43

릴게임

RichardDUB | 22/06/2021, 09:31

Scar removal

BobbyPrott | 22/06/2021, 09:35

Scar removal

BobbyPrott | 22/06/2021, 09:40

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 10:17

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 22/06/2021, 10:18

Scar removal

BobbyPrott | 22/06/2021, 11:13

Scar removal

BobbyPrott | 22/06/2021, 11:21

Scar removal

BobbyPrott | 22/06/2021, 11:21

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 11:38

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 11:51

房屋二胎

RichardDUB | 22/06/2021, 12:46

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 22/06/2021, 12:50

Scar removal

BobbyPrott | 22/06/2021, 12:59

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 13:20

Scar removal

BobbyPrott | 22/06/2021, 14:35

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 14:50

AUD to INR

RichardDUB | 22/06/2021, 14:59

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 22/06/2021, 15:18

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 16:08

Scar removal

BobbyPrott | 22/06/2021, 16:14

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 17:36

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 17:36

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 17:36

Scar removal

BobbyPrott | 22/06/2021, 17:38

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 19:01

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 19:02

Scar removal

BobbyPrott | 22/06/2021, 19:12

criação de site profissional

RichardDUB | 22/06/2021, 20:10

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 20:24

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 22/06/2021, 20:34

Scar removal

BobbyPrott | 22/06/2021, 20:45

Scar removal

BobbyPrott | 22/06/2021, 21:01

headhunter

RichardDUB | 22/06/2021, 21:42

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 22/06/2021, 21:44

Scar removal

BobbyPrott | 22/06/2021, 22:29

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 22/06/2021, 22:54

Scar removal

BobbyPrott | 22/06/2021, 23:54

Scar removal

BobbyPrott | 22/06/2021, 23:57

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 23/06/2021, 00:27

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 23/06/2021, 00:30

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 23/06/2021, 01:15

Scar removal

BobbyPrott | 23/06/2021, 01:17

Scar removal

BobbyPrott | 23/06/2021, 01:23

房屋二胎

RichardDUB | 23/06/2021, 01:42

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 23/06/2021, 01:48

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 23/06/2021, 01:48

Scar removal

BobbyPrott | 23/06/2021, 02:49

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 23/06/2021, 03:08

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 23/06/2021, 03:08

Scar removal

BobbyPrott | 23/06/2021, 04:23

Scar removal

BobbyPrott | 23/06/2021, 05:49

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 23/06/2021, 05:49

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 23/06/2021, 05:49

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 23/06/2021, 05:49

Scar removal

BobbyPrott | 23/06/2021, 05:58

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 23/06/2021, 06:04

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 23/06/2021, 07:13

Astro škola

RichardDUB | 23/06/2021, 07:24

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 23/06/2021, 08:34

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 23/06/2021, 08:38

Business Intelligence

RichardDUB | 23/06/2021, 08:57

Scar removal

BobbyPrott | 23/06/2021, 09:06

Scar removal

BobbyPrott | 23/06/2021, 09:08

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 23/06/2021, 09:59

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 23/06/2021, 10:01

Scar removal

BobbyPrott | 23/06/2021, 10:30

Scar removal

BobbyPrott | 23/06/2021, 10:41

headhunter

RichardDUB | 23/06/2021, 11:00

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 23/06/2021, 11:03

criação de site profissional

RichardDUB | 23/06/2021, 11:14

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 23/06/2021, 11:22

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 23/06/2021, 11:22

aarti

RichardDUB | 23/06/2021, 11:54

Scar removal

BobbyPrott | 23/06/2021, 12:05

SERVIÇOS DE TI

RichardDUB | 23/06/2021, 12:25

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 23/06/2021, 12:43

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 23/06/2021, 12:44

Scar removal

BobbyPrott | 23/06/2021, 13:39

Scar removal

BobbyPrott | 23/06/2021, 13:41

Scar camouflage tattoo

Rogerphome | 23/06/2021, 14:03

Astro škola

RichardDUB | 23/06/2021, 16:10

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 23/06/2021, 16:22

Scar removal

BobbyPrott | 23/06/2021, 16:53

Scar removal

BobbyPrott | 23/06/2021, 16:56

aarti

RichardDUB | 23/06/2021, 17:58

Scar removal

BobbyPrott | 23/06/2021, 18:25

sfsfrgtdg

Charlesber | 23/06/2021, 18:53

grgreghyh

RalphHot | 23/06/2021, 18:54

aarti

RichardDUB | 23/06/2021, 19:18

Scar removal

BobbyPrott | 23/06/2021, 19:56

Astro škola

RichardDUB | 23/06/2021, 20:25

aarti

RichardDUB | 23/06/2021, 20:38

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 23/06/2021, 21:25

Scar removal

BobbyPrott | 23/06/2021, 22:55

Scar removal

BobbyPrott | 23/06/2021, 22:56

aarti

RichardDUB | 23/06/2021, 23:15

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 23/06/2021, 23:54

Scar removal

BobbyPrott | 24/06/2021, 00:17

Scar removal

BobbyPrott | 24/06/2021, 01:32

Scar removal

BobbyPrott | 24/06/2021, 01:47

Scar removal

BobbyPrott | 24/06/2021, 01:48

aarti

RichardDUB | 24/06/2021, 01:51

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 24/06/2021, 02:26

Scar removal

BobbyPrott | 24/06/2021, 03:17

aarti

RichardDUB | 24/06/2021, 04:30

Scar removal

BobbyPrott | 24/06/2021, 04:42

Astro škola

RichardDUB | 24/06/2021, 04:54

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 24/06/2021, 04:58

aarti

RichardDUB | 24/06/2021, 05:49

Scar removal

BobbyPrott | 24/06/2021, 06:02

aarti

RichardDUB | 24/06/2021, 07:06

Scar removal

BobbyPrott | 24/06/2021, 07:13

Scar removal

BobbyPrott | 24/06/2021, 07:15

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 24/06/2021, 07:30

aarti

RichardDUB | 24/06/2021, 08:27

Scar removal

BobbyPrott | 24/06/2021, 08:32

Scar removal

BobbyPrott | 24/06/2021, 09:54

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 24/06/2021, 10:05

aarti

RichardDUB | 24/06/2021, 11:09

Scar removal

BobbyPrott | 24/06/2021, 11:12

Scar removal

BobbyPrott | 24/06/2021, 11:13

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 24/06/2021, 12:41

aarti

RichardDUB | 24/06/2021, 13:49

Scar removal

BobbyPrott | 24/06/2021, 13:55

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 24/06/2021, 15:13

Scar removal

BobbyPrott | 24/06/2021, 16:38

Astro škola

RichardDUB | 24/06/2021, 17:29

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 24/06/2021, 17:50

Scar removal

BobbyPrott | 24/06/2021, 19:19

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 24/06/2021, 20:23

Scar removal

BobbyPrott | 24/06/2021, 20:44

Scar removal

BobbyPrott | 24/06/2021, 22:07

Scar removal

BobbyPrott | 24/06/2021, 22:08

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 24/06/2021, 23:11

aarti

RichardDUB | 24/06/2021, 23:20

Scar removal

BobbyPrott | 24/06/2021, 23:28

aarti

RichardDUB | 25/06/2021, 00:37

Scar removal

BobbyPrott | 25/06/2021, 00:45

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 25/06/2021, 01:41

aarti

RichardDUB | 25/06/2021, 03:12

CF

RichardDUB | 25/06/2021, 03:33

CF

Продам дом Красноярск

Rogerphome | 25/06/2021, 04:10

Dodaj komentar

Zapamti me

«Prethodni   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  Sledeći»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb